2 Samuel 4:1

2 Samuel 4:1 NB

Da Sauls sønn fikk høre at Abner var død i Hebron, falt han rent sammen, og hele Israel ble forferdet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del