2 Samuel 21:8

2 Samuel 21:8 NB

Men de to sønnene som Rispa, Ajas datter, hadde fått med Saul, Armoni og Mefibosjet, og de fem sønnene som Mikal, Sauls datter, hadde fått med Adriel, sønn av meholatitten Barsillai, dem tok kongen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del