2 Samuel 21:16

2 Samuel 21:16 NB

og Jisjbi-Benob, som hørte til Rafas barn, tenkte å slå David i hjel - han hadde en lanse som veide tre hundre sekel kobber, og han bar et nytt sverd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del