2 Samuel 20:6

2 Samuel 20:6 NB

Da sa David til Abisjai: Nå kommer Sjeba, Bikris sønn, til å gjøre oss mer ondt enn Absalom. Ta du din herres menn og sett etter ham! Bare han ikke alt har funnet befestede byer og har sluppet unna oss!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del