2 Samuel 20:22

2 Samuel 20:22 NB

Så gikk kvinnen med sitt kloke råd til alt folket. De hogg hodet av Sjeba, Bikris sønn, og kastet det ut til Joab. Da blåste han i hornet, og de dro bort fra byen og spredte seg hver mann til sitt hjem. Og Joab vendte tilbake til Jerusalem, til kongen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del