2 Samuel 20:20

2 Samuel 20:20 NB

Da svarte Joab og sa: Det være langt, langt fra meg at jeg skulle tilintetgjøre eller ødelegge.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del