2 Samuel 2

2
David blir salvet til konge over Juda
1Siden spurte David Herren: Skal jeg dra opp til en av byene i Juda? Herren svarte: Gjør det! Da spurte David: Hvor skal jeg dra? Han svarte: Til Hebron. #Jos 14:13. 1Sam 23:2,4. 30:8. 2Så dro David dit opp med sine to koner, Akinoam fra Jisre’el og Abiga’il, karmelitten Nabals kone. #1Sam 25:42,43. 27:3. 3David tok også med seg de menn som var hos ham, hver med sin husstand, og de bosatte seg i byene omkring Hebron. 4Da kom Judas menn dit og salvet David til konge over Judas hus. Så kom det noen og fortalte David at det var mennene i Jabes i Gilead som hadde gravlagt Saul. #1Sam 16:13. 31:12,13. 5Da sendte David bud til mennene i Jabes i Gilead og sa til dem: Velsignet være dere av Herren, fordi dere har gjort den kjærlighetsgjerningen mot deres herre Saul å begrave ham!
6Måtte nå Herren vise miskunnhet og trofasthet mot dere! Jeg vil også gjøre vel mot dere fordi dere har gjort dette. #Rut 1:8. 7Så ta nå mot til dere og vær djerve menn! For deres herre Saul er død, men nå har Judas hus salvet meg til konge over seg.
Abner gjør Isjboset til konge over Israel
8Men Abner, Ners sønn, Sauls hærfører, tok Isjboset*, Sauls sønn, og førte ham over til Mahanajim. #1Sam 14:50. *skammens mann, forvrengning#av Esjba’al (Ba’als mann).
9Der gjorde han ham til konge over Gilead og over asurittene og over Jisre’el og Efra’im og Benjamin og over hele Israel. 10Isjboset, Sauls sønn, var førti år gammel da han ble konge over Israel. Han regjerte i to år. Det var bare Judas hus som holdt seg til David. 11Hele den tiden David var konge i Hebron over Judas hus, var sju år og seks måneder.
Krig mellom Israel og Juda
12Abner, Ners sønn, dro ut fra Mahanajim med folkene til Isjboset, Sauls sønn, og dro til Gibeon.
13Og Joab, Serujas sønn, og Davids folk dro også ut, og traff sammen med dem ved Gibeon-dammen. Den ene flokken slo seg ned på den ene siden av dammen og den andre flokken på den andre siden. 14Da sa Abner til Joab: La de unge mennene tre fram og holde en krigslek mens vi ser på! Joab svarte: Ja, la dem det! 15Så reiste de seg og gikk fram i det fastsatte tall: tolv for Benjamin og Isjboset, Sauls sønn, og tolv av Davids folk. 16De grep hverandre i hodet og stakk sverdet i siden på hverandre slik at de falt alle sammen. Siden ble dette stedet kalt Helkat-Hassurim*. Det ligger ved Gibeon. #*de skarpe eggers mark, sverdmarken. 17Striden ble svært hard denne dagen, og Abner og Israels menn ble slått av Davids folk. 18Tre av Serujas sønner var med: Joab og Abisjai og Asael. Asael var lett på foten som en gasell på marken. #1Krøn 2:16. 12:8. 27:7. Hab 3:19.
19Og Asael satte etter Abner og bøyde ikke av verken til høyre eller til venstre, men holdt seg stadig i Abners spor. 20Da vendte Abner seg og sa: Er det du, Asael? Han svarte: Ja. 21Da sa Abner til ham: Bøy av, enten til høyre eller til venstre! Grip fatt i en av de unge og ta rustningen hans! Men Asael ville ikke la være å forfølge ham. 22Da sa Abner igjen til Asael: La være å forfølge meg! Vil du kanskje at jeg skal slå deg til jorden? Hvordan skulle jeg da kunne se din bror Joab i øynene? 23Men han ville ikke holde opp. Da støtte Abner spydskaftet i magen på ham, så spydet gikk ut gjennom ryggen. Og han falt om der og døde på stedet. Og alle som kom til det stedet hvor Asael var falt og døde, stanset der. #3:27. 20:12. 1Sam 26:7. 24Joab og Abisjai forfulgte Abner. Da solen var gått ned, kom de til Amma-haugen, som ligger midt imot Giah på veien til Gibeons ørken. 25Men Benjamins barn samlet seg i én flokk om Abner og stilte seg på toppen av en haug.
26Da ropte Abner til Joab: Skal sverdet aldri holde opp med å fortære? Skjønner du ikke at dette vil ende med sorg? Hvor lenge vil du vente før du sier til folkene dine at de skal holde opp med å forfølge sine brødre? 27Joab svarte: Så sant Gud lever: Hadde du ingenting sagt, så skulle folket allerede fra morgenen av blitt ført bort, så ingen hadde forfulgt sin bror. 28Så blåste Joab i hornet, og alt folket stanset. De forfulgte ikke Israel lenger, og fortsatte ikke å kjempe. 29Abner og mennene hans gikk gjennom ødemarken hele den natten. Så satte de over Jordan og gikk gjennom hele Bitron og kom til Mahanajim. 30Da Joab hadde holdt opp med å forfølge Abner, samlet han alt folket. Av Davids folk savnet en nitten mann i tillegg til Asael. 31Men Davids folk hadde drept tre hundre og seksti mann av Benjamin og blant Abners menn. 32Asael tok de opp og gravla ham i hans fars grav i Betlehem. Joab og mennene hans gikk hele natten og kom til Hebron da det lysnet av dag.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring