2 Samuel 19:31

2 Samuel 19:31 NB

Gileaditten Barsillai var også kommet ned fra Rogelim for å sette over Jordan med kongen og for å ledsage ham et stykke på veien.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del