2 Samuel 19:30

2 Samuel 19:30 NB

Da sa Mefibosjet til kongen: Han kan gjerne få alt sammen, siden min herre kongen er kommet hjem igjen med fred!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del