2 Samuel 19:1

2 Samuel 19:1 NB

Og det ble meldt til Joab: Se, kongen gråter og sørger over Absalom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del