2 Samuel 18:17

2 Samuel 18:17 NB

De tok Absalom og kastet ham i en stor grøft i skogen og reiste en stor steinrøys over ham. Og hele Israel flyktet, hver til sitt hjem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del