2 Samuel 18:14

2 Samuel 18:14 NB

Da sa Joab: Jeg kan ikke stå her med deg og hefte meg bort! Og han tok tre kastespyd i hånden og støtte dem i hjertet på Absalom mens han hang levende midt i eiken.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del