2 Samuel 17:20

2 Samuel 17:20 NB

Da så Absaloms tjenere kom inn i huset til konen og spurte: Hvor er Akima’as og Jonatan? - svarte konen: De gikk over den lille bekken her. Så lette de etter dem, men fant dem ikke og vendte så tilbake til Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del