2 Samuel 15:7

2 Samuel 15:7 NB

Da fire år var gått, sa Absalom til kongen: La meg få dra til Hebron og innfri det løftet jeg har gjort til Herren!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del