2 Samuel 15:4

2 Samuel 15:4 NB

Så sa Absalom: Bare de ville sette meg til dommer i landet! Da skulle hver mann som hadde en trette eller sak, komme til meg, og jeg skulle hjelpe ham til sin rett.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del