2 Samuel 15:35

2 Samuel 15:35 NB

Er ikke også prestene Sadok og Abjatar hos deg der? Alt du får høre fra kongens hus, skal du melde til prestene Sadok og Abjatar.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del