2 Samuel 15:10

2 Samuel 15:10 NB

Og Absalom sendte i hemmelighet folk omkring i alle Israels stammer og sa: Når dere hører hornet lyde, så skal dere si: Absalom er blitt konge i Hebron.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del