2 Samuel 1:27

2 Samuel 1:27 NB

Å, at heltene skulle falle, og krigens våpen bli ødelagt!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del