2 Samuel 1:25

2 Samuel 1:25 NB

Å, at heltene skulle falle i striden! Jonatan ligger ihjelslått på dine hauger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del