2 Samuel 1:22

2 Samuel 1:22 NB

Aldri vendte Jonatans bue tilbake uten blod fra de falne eller fett fra de mektige. Aldri kom Sauls sverd umettet hjem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del