2 Samuel 1:2

2 Samuel 1:2 NB

Da hendte det den tredje dagen at det kom en mann fra Sauls leir med flerrede klær og med jord på hodet. Da han kom til David, kastet han seg ned på jorden for ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del