2 Samuel 1:1

2 Samuel 1:1 NB

Da Saul var død, og David var vendt tilbake etter at han hadde slått amalekittene, slo han seg til i Siklag i to dager.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del