2 Peter 2

2
Falske lærere
1Men det sto også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. #5Mos 13:1 ff. Matt 24:11. 1Tim 4:1. 1Joh 2:22.#2Joh 7. Jud 4. 2Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, #Rom 2:24. 2Tim 4:3. 3og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. #5Mos 32:35. Rom 16:18. 1Tess 2:5.
Guds dom over de falske lærere
4For Gud sparte ikke de englene som hadde syndet, men styrtet dem ned og holdt dem lenket i avgrunnens mørke inntil dommen. #Joh 8:44. Jud 6. Åp 20:1-3. 5Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah - selv den åttende - den gang han førte vann-flommen over de ugudeliges verden. #3:6. 1Mos 7:6. 8:1,18. 1Pet 3:20. 6Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og satte dem til et forbilde på de ugudelige i fremtiden. #1Mos 19:24. 5Mos 29:23. Jes 13:19. Jud 7. 7Han fridde ut den rettferdige Lot, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd, #1Mos 19:7,9,29. Luk 17:28. 8- for den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerningene han så og hørte. #Sal 119:158. Esek 9:4. 9Derfor vet også Herren å fri de gudfryktige fra prøvelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag, #v.7. 1Kor 10:13. Jud 6. Åp 3:10. 10særlig dem som følger kjødets urene lyst og forakter herredømme. Disse selvsikre vågehalsene! De skjelver ikke for å spotte høye åndemakter, #Jud 4,7,8. 11mens engler, som er større i makt og styrke, ikke feller noen spottende dom mot dem overfor Herren. #Jud 9. 12Men disse menneskene ligner ufornuftige dyr, som av naturen er født til å fanges og forgå. De spotter det de ikke kjenner, og skal forgå i sitt forfall. #Jud 10. 13De får urettferdighets lønn, som de fortjener. De ødsler bort dagen i nytelser, disse skjenslene og skamflekkene. De fråtser i sine onde lyster når de fester sammen med dere. #Jud 12. 14Øynene deres er oppslukt av hor og umettelige i synd. De forfører ubefestede sjeler. Deres hjerte er oppøvd i grådighet, disse forbannelsens barn! 15De har forlatt den rette veien, og er fart vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn, #4Mos 22:7 ff. 31:16. Jud 11. Åp 2:14. 16og ble irettesatt for sin overtredelse: Et umælende trelldyr talte med et menneskes røst og hindret profetens dårskap. #4Mos 22:28. 17De er vannløse brønner, skyer som drives av sted av stormvind. Mørkets natt er rede for dem. #Ord 25:14. Jud 12,13. 18For ved å tale skrytende, tomme ord, lokker de ved skamløshet i kjødets lyster dem som nettopp har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelsen, #3:17. Sal 17:10. Jud 16. 19og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er han og blitt trell av. #Joh 8:34. Rom 6:16,20. Gal 5:13. 20For dersom noen ved kunnskap om vår Herre og frelser Jesus Kristus har unnflydd verdens urenhet, og så igjen blir fanget inn av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første. #1:8. Matt 12:45. Heb 6:4-6. 1Joh 2:16. 5:19. 21Det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så igjen vendte seg bort fra det hellige bud som var overgitt til dem. #Luk 12:47,48. 22Det er gått med dem som det sanne ordspråket sier: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og et nyvasket svin velter seg i sølen. #Ord 26:11.

Markert nå:

2 Peter 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring