2 Kongebok 2:11

2 Kongebok 2:11 NB

Mens de så gikk og talte sammen, kom det brått en ildvogn og ildhester og skilte dem fra hverandre. Og Elia for i stormen opp til himmelen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Kongebok 2:11