2 Kongebok 2:1

2 Kongebok 2:1 NB

Den gang Herren ville ta Elia opp til himmelen i en storm, gikk Elia og Elisja fra Gilgal.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Kongebok 2:1