2 Kongebok 12:4

2 Kongebok 12:4 NB

Joasj sa til prestene: Alle penger som kommer inn til Herrens hus som hellige gaver, både pengene fra dem som kommer med i manntallet - pengene for folk etter det verd som fastsettes for hver enkelt - og alle de penger som noen av fri vilje kommer med til Herrens hus
NB: Norsk Bibel 88/07
Del