2 Kongebok 12:3

2 Kongebok 12:3 NB

Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte med å ofre og brenne røkelse på haugene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del