2 Kongebok 12:17

2 Kongebok 12:17 NB

På den tiden dro Syrias konge Hasael opp og kjempet mot Gat og inntok det. Deretter satte han seg fore å dra opp mot Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del