2 Kongebok 12:12

2 Kongebok 12:12 NB

og til murerne og steinhoggerne. Likeså brukte de pengene til innkjøp av tre og hogne steiner, så de kunne utbedre skadene på Herrens hus, og til andre utlegg for å sette huset i stand.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del