2 Kongebok 12:11

2 Kongebok 12:11 NB

Siden ga de pengene som de hadde veid, til dem som gjorde arbeidet og hadde tilsyn med Herrens hus. Og de ga dem videre til tømmermennene og bygningsarbeiderne som arbeidet på Herrens hus
NB: Norsk Bibel 88/07
Del