2 Kongebok 12:10

2 Kongebok 12:10 NB

Når de så at det var mange penger i kisten, gikk kongens skriver og ypperstepresten dit opp, og de samlet de pengene som fantes i Herrens hus, og talte dem opp.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del