2 Kongebok 1:2

2 Kongebok 1:2 NB

Akasja styrtet ut gjennom gitteret i sin sal i Samaria og ble syk. Da skikket han noen sendebud av sted og sa til dem: Gå og spør Ba’al-Sebub, Ekrons gud, om jeg skal komme meg av denne sykdommen!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del