2 Kongebok 1:13

2 Kongebok 1:13 NB

Så sendte kongen igjen en tredje høvedsmann over femti med sine menn. Denne tredje høvedsmannen gikk opp til Elia og falt på kne for ham og bønnfalt ham og sa til ham: Du Guds mann! La mitt liv og disse dine femti tjeneres liv være dyrt i dine øyne!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del