2 Korinter 7:15

2 Korinter 7:15 NB

Og hans hengivenhet til dere er enda større når han minnes den lydigheten dere alle viste, hvordan dere tok imot ham med frykt og beven.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del