2 Korinter 7:10

2 Korinter 7:10 NB

For bedrøvelsen etter Guds sinn virker omvendelse til frelse, som ingen angrer. Men verdens bedrøvelse virker død.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

2 Korinter 7:10

Del