2 Korinter 4:6

2 Korinter 4:6 NB

For Gud, som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del