2 Krønikebok 9:23

2 Krønikebok 9:23 NB

Fra alle jordens kanter kom det konger for å se Salomo og høre hans visdom, som Gud hadde lagt i hans hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del