2 Krønikebok 9:20

2 Krønikebok 9:20 NB

Alle kong Salomos drikkekar var av gull, og alle karene i Libanon-skoghuset var av fint gull. Sølv ble ikke regnet for noe i Salomos dager.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del