2 Krønikebok 8:9

2 Krønikebok 8:9 NB

Men Salomo tok ikke noen av Israels barn til å være arbeidstrell. De var krigsmenn og høvdinger og våpensveiner og høvedsmenn for hans stridsvogner og hestfolk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del