2 Krønikebok 7:9

2 Krønikebok 7:9 NB

På den åttende dagen holdt de en festforsamling. For innvielsen av alteret feiret de i sju dager og festen i sju dager.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del