2 Krønikebok 7:22

2 Krønikebok 7:22 NB

da skal de svare: Fordi de forlot Herren, sine fedres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder og tilba dem og dyrket dem. Derfor har han ført all denne ulykken over dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del