2 Krønikebok 7:19

2 Krønikebok 7:19 NB

Men hvis dere vender dere bort og forlater de lover og bud som jeg har gitt dere, og går bort for å tjene andre guder og tilbe dem
NB: Norsk Bibel 88/07
Del