2 Krønikebok 7:17

2 Krønikebok 7:17 NB

Hvis du nå vandrer for mitt åsyn, som din far David gjorde, så du gjør alt det jeg har befalt deg, og holder mine bud og mine lover
NB: Norsk Bibel 88/07
Del