2 Krønikebok 7:13

2 Krønikebok 7:13 NB

Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Krønikebok 7:13