2 Krønikebok 30:24

2 Krønikebok 30:24 NB

For Hiskia, Judas konge, ga menigheten tusen okser og sju tusen småfe, og høvdingene ga menigheten tusen okser og ti tusen småfe. Og mange prester helliget seg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del