2 Krønikebok 30:17

2 Krønikebok 30:17 NB

For det var mange i forsamlingen som ikke hadde helliget seg. Derfor utførte levittene slaktingen av påskelammene for alle dem som ikke var rene, så de kunne hellige dem for Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del