2 Krønikebok 29:32

2 Krønikebok 29:32 NB

Og tallet på de brennofrene som menigheten førte fram, var sytti okser, ett hundre værer og to hundre lam. Alt dette var til brennoffer for Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del