2 Krønikebok 29:14

2 Krønikebok 29:14 NB

Av Hemans barn var det Jehuel og Sjime’i. Av Jedutuns barn var det Sjemaja og Ussiel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del