2 Krønikebok 28:8

2 Krønikebok 28:8 NB

Israels barn førte bort med seg to hundre tusen fanger fra sine brødre - deres koner, sønner og døtre. De tok også mye krigsbytte blant dem og førte det til Samaria.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del