2 Krønikebok 28:26

2 Krønikebok 28:26 NB

Det som ellers er å fortelle om ham og alt det han foretok seg, både i sine første og i sine senere dager, det er skrevet i boken om Judas og Israels konger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del